8 oktober 2013: aanbieding boek ‘Over de crisis niets dan goeds’ aan staatssecretaris Mansveld

discussie en boekpresentatie
Den Haag, dinsdag 8 oktober 2013, 14.00 – 17.00 uur

  • overhandiging eerste exemplaar aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu.
  • reflectie en discussie met Marjan Minnesma, Klaas van Egmond en Herman van Ham
  • discussie met o.a. Rob van Brouwershaven, Marga Edens en Hans Berkhuizen

Voorzitter: Felix Rottenberg
Locatie: Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag (loopafstand van CS).

Klik hier voor het programma.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

De wetenschappelijke feiten rond klimaat en biodiversiteit duiden erop dat we aankoersen op een dramatische verandering van onze leefomgeving. Onze samenleving heeft ten opzichte van deze mondiale problemen echter een merkwaardige houding. We willen de dreigende toekomstscenario’s niet horen en lijken alleen open te staan voor positieve signalen.

Blijven we de kop in het zand steken of gaan we de problemen onder ogen zien en stappen vooruit zetten?

Het boek ‘Over de crisis niets dan goeds’ bevat interviews met 25 mensen uit wetenschap, bedrijfsleven, overheden en ngo’s. Zij geven hun visie op deze ontwijkende houding, die volstrekt niet aansluit bij de neergaande spiraal waarin onze leefomgeving zich bevindt.

Sjef Staps bespreekt met hun het belangrijkste probleem van de moderne samenleving. Hij gaat in op de achtergronden van de problematiek, op ons gedrag, op de consequenties voor toekomstige generaties en op toekomstscenario’s. Bovenal staat in de interviews centraal hoe we, lerend van de crisis, bewust onze houding  kunnen veranderen en kunnen werken aan een betere toekomst.

Het boek bevat interviews met onder meer:

Bedrijfsleven:
Hans Huijbers, voorzitter Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Magda Edens, directeur MVO, RWE

Wetenschap:
Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid, UU
Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving
James Hansen, NASA, hoogleraar Columbia University
Pier Vellinga, hoogleraar VU en WUR, voorzitter Nat. Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat

NGO’s:
Hans Berkhuizen, directeur Milieudefensie
Jane Goodall, primatoloog
Jan Juffermans, de mondiale Voetafdruk
Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Politiek:
Ruud Lubbers, oud-premier
Ed Nijpels, oud-minister van milieu
Jan Terlouw, oud vice-premier, wetenschapper, politicus, auteur

Kunst:
Herman van Veen, cabaretier

Over de auteur:
Sjef Staps is milieukundige en werkt als Afdelingshoofd Bodem & Plant bij het Louis Bolk Instituut in Driebergen aan verduurzaming van de landbouw.