Verslagen en impressies van bijeenkomsten en lezingen

Bijeenkomst/lezing gemist of interesse in een eerder gehouden bijeenkomst?
Op deze overzichtspagina vindt u een lijst van de beschikbare verslagen, impressies en presentaties.

31 oktober 2015, Workshop ‘Aan de slag met jouw klimaatdilemma’s’

Stoutenburg, zaterdag 31 oktober van 9.30 – 17.00 uur

Het klimaat verandert. De gevolgen zijn niet te overzien en hebben negatieve gevolgen voor alle generaties na ons. Wij zijn de eerste generatie die met klimaatverandering te maken hebben en de laatste die er wat aan kan doen.

Velen weten dat het anders moet en dat het technisch ook anders kan. Waarom gebeurt het dan niet? Wat werkt zo verlammend en hoe kunnen we zo snel mogelijk de impasse doorbreken?

In deze workshop gaan we aan de slag met jóuw relatie met het klimaat. Wat zijn in het dagelijks leven jouw dilemma’s? Waar loop jij tegenaan? Waardoor raak jij verlamd? Hoe kun je dilemma’s omzetten in concreet, zinvol handelen? Wat helpt jou daarbij? Hoe kun je weer hoopvol de toekomst tegemoet gaan?

Programma
De workshop omvat een ochtend- en middagprogramma. Ter voorbereiding krijg je een leessuggestie en een kleine voorbereidingsopdracht. Daarmee starten we de dag. Zo horen we van elkaar wie we zijn en hoe ieder van ons ieder, elk op een speciale manier, bezig is met het klimaat.
In de workshop passen we diverse werkvormen toe. Ieders klimaatvragen en –dilemma’s komen aan de orde. De stand van de wetenschap wordt toegelicht. Er zijn kleine oefeningen en reflectiemomenten om de informatie te verwerken en te vertalen naar je eigen context. Een aantal vraagstukken komt aan bod door middel van een systeemopstelling. Zo leren we met en van elkaar. Je verzamelt kennis, inspiratie, inzicht, handvatten, oplossingen en moed.

Voor wie?
Voor iedereen die in het persoonlijke leven concreet aan de slag wil met het klimaat en daar in de praktijk effectiever in wil worden. Niet geschikt voor klimaatsceptici.

Praktisch

Datum:
zaterdag 31 oktober 2015.

Locatie:
Franciscaans Milieuproject Stoutenburg, Stoutenburgerlaan  5, Stoutenburg.

Tijd:
9:30 – 17:00 uur, inloop vanaf 09:00.

Kosten:
€35,- inclusief lunch, koffie en thee.

Groep:
minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

Aanmelden:
meld u hier voor uiterlijk 24 oktober aan

Systemische opstellingen over klimaat, urgentie en hoop
Systemische opstellingen zijn beter bekend als familie-opstellingen of organisatie-opstellingen. Het is een vorm van krachtenveldanalyse die complexe sociale systemen en de daarin heersende vraagstukken / knelpunten / dilemma’s in beeld brengt. Onder sociale systemen worden o.a. groepen, organisaties, gezinnen, netwerken en/of maatschappijen verstaan. Ook dingen, zaken, feiten en factoren maken onderdeel uit van het sociale systeem. Een opstelling lijkt op het oog wel wat op een tableau vivant: mensen staand in de ruimte, als uitdrukking van de onderlinge verhoudingen en wat er allemaal speelt. Langs bepaalde procedures kan dit inzicht en verklaring geven aan processen die op andere manieren vaak onbegrijpelijk blijven. De methode is lastig uit te leggen, maar als je het meemaakt spreekt het grotendeels vanzelf. Je hoeft er geen ervaring mee te hebben om mee te kunnen doen.

Begeleiding
Sjef Staps, auteur van ‘Over de crisis niets dan goeds’ en onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. www.overdecrsisnietsdangoeds.nl
Herman-Jan Stroes, organisatiepsycholoog & transystor bij stichting Dansen met gehoornde dames. www.dansenmetgehoorndedames.nl

Informatie
Herman-Jan:      info@dansenmetgehoorndedames of 033 – 4343 008
Sjef:                       s.staps@gmail.com of 06 1091 9981

Augustus 2015: Workshops Climate Change & Biodiversity Loss – Bases for Urgency and hope

Taizé (Frankrijk)

Internationale Workshops gebaseerd op ‘Over de crisis niets dan goeds’.

Meer informatie.