Onze samenleving heeft een merkwaardige houding ten opzichte van het wereldomspannende probleem van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. We willen de dreigende toekomstscenario’s niet horen en staan alleen open voor positieve signalen: over de crisis niets dan goeds.

In een serie interviews met een brede groep mensen uit wetenschap, bedrijfsleven, overheden, ngo’s en kunst zoekt Sjef Staps naar de achtergrond van deze houding, die volstrekt niet aansluit bij de neergaande spiraal waarin onze leefomgeving zich bevindt.
Welke waarde kennen we toe aan klimaat en biodiversiteit?
Waarom doen we zo weinig om de nadelige gevolgen die onze huidige manier van leven heeft voor onze kinderen een halt toe te roepen?
Hoe groot is de urgentie?
Welke hoopgevende ontwikkelingen zijn er?
Hoe kan iedereen vandaag werken aan betere toekomst?

In het boek geven de geïnterviewden hun visie op de achtergronden van de problematiek, op ons gedrag, op de consequenties voor toekomstige generaties en op toekomstscenario’s.
Bovenal staat in de interviews centraal hoe we, lerend van de crisis, bewust onze huidige weg kunnen ombuigen naar een betere toekomst voor onze kinderen. Dan kunnen we met recht zeggen: ‘De crisis heeft ons iets goeds gebracht, over de crisis niets dan goeds.’

Deel deze pagina:
Facebook Twitter More...