Bij de totstandkoming van dit boek werd gestreefd naar minimale effecten voor klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit.

Alle vervoer van de auteur ten behoeve van het boek vonden plaats per fiets of openbaar vervoer: voor de interviews, het overleg met de uitgever en meer.

Er werd gekozen voor een drukker die extra aandacht besteedt aan duurzaamheidsaspecten.
Bij het drukproces is gebruik gemaakt van 100% groene stroom.
De toegepaste full colour inkten zijn biologisch, gebaseerd op plantaardige olieën die zijn goedgekeurd voor het cradle to cradle principe.
Er is 100% gerecycled FSC papier gebruikt. De papiersoort is Cyclus. De papierproductie voor Cyclus is gebaseerd op een compleet recycling concept. Er is zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van schaarse natuurlijke hulpbronnen en er is gestreefd naar een zo laag mogelijke impact op het milieu. Er is geen gebruik gemaakt van optische witmakers.
Ten behoeve van een hogere kwaliteit en een duurzamer product is het boek genaaid gebrocheerd met een gelijmd omslag.
Het boek is in Nederland gedrukt, hetgeen een gunstige invloed heeft op de footprint.
De drukker is ISO gecertificeerd voor hun milieuzorgsysteem ISO14001.