Doelen van het project ‘Over de crisis niets dan goeds’ zijn:

  • het onder de aandacht brengen van
    •  de urgentie van de crises van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit
    • de waarden van klimaat en biodiversiteit
  • het inzicht geven in duurzame alternatieven
  • bewustzijnsvergroting en gedragsverandering.

De producten van het project zijn het boek met de gelijknamige titel en discussiebijeenkomsten in het najaar 2013.