Het project ‘Over de crisis niets dan goeds’ kwam tot stand met financiële bijdragen van het Louis Bolk Instituut en de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De inhoud van deze website valt niet onder de verantwoordelijkheid van deze ministeries en geeft niet noodzakelijkerwijze de visie en standpunten weer van de Rijksoverheid, noch zijn deze tot de Rijksoverheid te herleiden.