Huijbers

De enorme toename van de wereldbevolking dreigt te leiden tot een implosie van het ecologische systeem. De uitdaging is, om de omslag te maken van een maatschappij die euro-gedreven is, naar een maatschappij die waarden-gedreven is. Met een goede balans tussen mens, plant, dier en milieu.

“De aarde gaat versneld veranderen. Je kunt je er geen voorstelling bij maken, maar volgens de Verenigde Naties komt er over tien jaar op deze planeet elke maand een stad van 18 miljoen mensen bij. Dat heeft enorme consequenties voor de energie-, voedsel- en watervoorziening. En daarmee is het ook van invloed op het klimaat en de biodiversiteit.

De problemen van klimaat en biodiversiteit zijn vooral sluimerend, je kunt ze vandaag nog niet vastpakken. Dat maakt het zo lastig, want daardoor is er ruimte om de problemen te ontkennen en nog geen maatregelen te nemen. Maar het zijn wel processen die ons tonen dat het systeem uit balans is, en die ons tot bezinning zouden moeten brengen. Alle signalen wijzen nu in de richting van opwarming. Ik ben ervan overtuigd dat het een aankomend probleem is, waar menselijk handelen een grote invloed op heeft en waar we allemaal mee te maken gaan krijgen.
Door die vertraging kan er later veel schade ontstaan, die nu nog te voorkomen is. De keuze is aan ons. Er is een reëel risico dat we het niet gaan oplossen. De watersnoodramp van 1953 en de hoogwatercrisis in 1995 waren crises waar je niet omheen kon. Na deze gebeurtenissen zijn we snel tot actie gekomen om de dijken te verbeteren, dat móest gewoon gebeuren. Geld speelt dan even geen rol meer. Maar voor de crises die onze voedsel-, energie- en watervoorziening bedreigen, kunnen we niet toe met hogere dijken en meer geld. Hiervoor zijn systeemveranderingen noodzakelijk.

Er ligt een enorme uitdaging om de sterk groeiende wereldbevolking te voeden. Het kan niet anders of we staan aan de vooravond van een nieuwe eeuw van de landbouw. Die begint eerder over drie dan over vijftien jaar. Het beroep van de toekomst is boer, met de bodem als basis. Ik wens dat onze samenleving teruggaat naar de oorsprong van voedsel, zodat we weer beseffen waar het vandaan komt.
Ik wens dat we de omslag maken van een maatschappij die euro-gedreven is naar een die waarden-gedreven is. Met een goede balans tussen mens, plant, dier en milieu en omgeving. Die waarden waren ooit zó vanzelfsprekend, dat we die vergeten zijn.”

Hans Huijbers (1959) is voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie ZLTO. Daarnaast is hij bestuurslid Duurzaam Ondernemen van de landelijke LTO en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de VION Food Group. Samen met zijn vrouw Marian heeft hij een melkveebedrijf met zichtstal en boerderijterras in het Brabantse Wintelre.

Deel deze pagina: