Dankelman

Het kabinet zou vandaag in spoedzitting bijeen moeten komen. Er is behoefte aan een crisisprogramma vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Aan een aangepast onderwijsprogramma van de lagere school tot en met de universiteit. Aan een veel centralere plaats voor duurzaamheid en solidariteit in de samenleving.

Irene Dankelman (1953) is ecoloog en als docent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft zich gespecialiseerd in milieu en duurzame ontwikkeling, met speciale aandacht voor man-vrouwvraagstukken. Ze werkt met internationale niet-gouvernementele organisaties, overheden en de Verenigde Naties. Ze schreef een baanbrekend werk over vrouwen, milieu en ontwikkelingswerk. In 2004 was ze betrokken bij de organisatie van de UNEP-conferentie Women As the Voice for the Environment (WAVE). In 2010 verscheen onder haar redactie een boek over klimaatverandering en man-vrouwvraagstukken.

Deel deze pagina: