Van Empel

We moeten proberen om Nederland duurzaam te maken. Dat kan de overheid niet alleen. Daarvoor zijn bedrijven en maatschappelijke organisaties nodig, maar ook u en ik. De overheid moet informatie verstrekken en goed beleid maken. Niet geïsoleerd, maar samen met anderen.

Mariëtte van Empel (1965) is directeur Klimaat, Lucht en Geluid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze is bedrijfskundige en was raadadviseur van de premiers Kok en Balkenende (2001-2005). Daarvoor was ze ook vanuit het ministerie van Economische Zaken betrokken bij milieuvraagstukken.

Deel deze pagina: