Minnesma

We hebben ons ontwikkeld, maar het was groei op de pof. ‘Almaar meer’ kan niet meer. We kunnen de grootste slag maken die de mensheid ooit heeft gemaakt: naar een volhoudbare samenleving, gebaseerd op een circulaire economie, gericht op welzijn en saamhorigheid.

“We razen met hoge snelheid op het ravijn af. Talrijke gerenommeerde wetenschappers waarschuwen ons daar met kracht voor. Het is tijd om aan de noodrem te trekken.
Geen enkele generatie in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit een grotere welvaart gekend dan wij. Die welvaart is gebaseerd op wat de aarde ons geeft. We overvragen de aarde echter. Uitputting en vervuiling hebben een onrustbarende omvang aangenomen. We hebben ons ontwikkeld, maar het was groei op de pof. Als we zo doorgaan, hebben we binnen veertig jaar drie aardbollen nodig. Of we het nu willen of niet, het kán op deze manier gewoon niet doorgaan.
Iedereen denkt dat de overheid het wel oplost. Mensen hebben een misplaatst vertrouwen: als het niet heel ernstig is, dan zal het wel goed gaan. Als je echter naar de geschiedenis kijkt, zie je dat allerlei beschavingen in de loop der tijd zijn ingestort omdat men niet meer in harmonie met de omgeving leefde. De geschiedenis van Paaseiland illustreert dat: die laatste boom werd toch gekapt, waardoor de beschaving instortte.
Omdat de Nederlandse overheid het tot op heden laat afweten, is het nodig dat we vanuit de samenleving druk gaan opbouwen. Ik hoop natuurlijk altijd weer op een beter kabinet dat het wél gaat doen. Als je luistert naar de wezenloze debatten van politici en kijkt naar hun daden, dan lijkt de urgentie en het effect op de toekomst van ons land niet doorgedrongen te zijn bij de grote partijen.
We zijn op weg naar een volhoudbare samenleving, gebaseerd op duurzame energie, een circulaire economie, minder ‘blinde BNP-groei’. Een samenleving met meer groei van welzijn en saamhorigheid. We evolueren in deze duurzame revolutie naar een nieuwe vorm van samenleven, die het mogelijk maakt om met veel mensen te leven op de enige aarde die we hebben. We kunnen niet wachten op de overheid, het bedrijfsleven of de ander. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om het ravijn te vermijden. Laten we samen aan de slag gaan!”

Marjan Minnesma (1966) is initiatiefnemer en directeur van de stichting Urgenda. Deze organisatie wil de samenleving van onderop en vanuit het bedrijfsleven verduurzamen. Ze was zowel in 2011 als 2012 de nummer 1 van de Duurzame 100 van Trouw.

 

Deel deze pagina: