Lubbers

De urgentie is enorm toegenomen, maar de oplossing zal veel tijd vergen. Er is een prachtige kans om het probleem van klimaat en biodiversiteit samen aan te pakken met de economische recessie: duurzame, groene groei. Duurzaamheid is geen luxe, maar de enige mogelijkheid.

Ruud Lubbers (1939) is econoom, voormalig ondernemer, ex-diplomaat en oud-politicus voor het CDA. Hij leidde drie kabinetten in de periode 1982-1994 en was de langstzittende Nederlandse minister-president. Als premier was hij nauw betrokken bij het opstellen van het eerste Nationaal Milieubeleidsplan. Na zijn politieke loopbaan werd hij Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Daarna richtte hij zich steeds meer op het thema duurzaamheid en was hij kwartiermaker van het Rotterdam Climate Initiative. Hij speelde een leidende rol bij het tot stand brengen van het Handvest van de Aarde (Earth Charter Initiative), dat de laatste jaren een rode draad in zijn leven is.

Deel deze pagina: