22 april 2014: Wereldaardedag

Arnhem (HAN faculteit Techniek, Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem, 026-3658181)

Discussies, activiteiten en diverse gastsprekers waaronder Sjef Staps.
Hieronder vindt u de uitnodiging zoals opgesteld door de organisatoren:

WERELDAARDEDAG 22 april 2014

Een ruimhartige bewuste ontmoeting voor techniek, wetenschap, ondernemingen en politici

 • in het teken van de verkiezingen voor het Europarlement 22 mei 2014
 • iedereen welkom!

Thema:
Kennis delen, vragen delen
Op zoek naar samenwerking en kaders voor duurzame ontwikkeling

VRAGEN DELEN

Alle betrokkenen, vooral ook studenten, kunnen vragen inleveren voor de EU politiek, vragen waar je serieus mee zit, omdat je dingen ziet die je niet zou willen zien, en/of omdat je over een speciale toekomst droomt.
WAT IS JOUW VRAAG voor een duurzaam Europa?  Stuur je opmerkingen en vragen voor
20 april naar: wijvragenhetverschil@outlook.com


U WORDT UITGENODIGD:

 • voor een middagprogramma, keuze uit drie opties (samen uit)
 • om mee te doen aan de informatiemarkt in de HAN (kennis delen)
 • voor het avondprogramma vanaf 18.00 u  infomarkt (met gedeelde kennis naar overeenkomst?)

vul a.u.b. deelnameformulier in aan het einde van dit bericht en en stuur die naar wereldaardedaghan@outlook.com

PROGRAMMA:

SAMEN UIT
Middagprogramma, keuze uit:

 1. Vanaf 15.00 uur : Bezoek aan de hortus in Nijmegen. Rondgang  met uitleg door Tom Bade:  Een nieuwe werkwijze http://www.hortus-arcadie.nl/contact.htm  verzamelen om 14.45 u bij de d’Almarasweg bij het bord Hortus Arcadis
 2. Vanaf 15.30 uur: Wandeling door het spijkerkwartier. Egbert Bouwhuis brengt u bij verrassende plekken en vertelt over de veranderingen die hebben plaatsgevonden en die nog op handen zijn. Dragen ze bij aan een groene duurzame stad?
  Verzamelen vanaf 15.15  in het Spijkerkwartier: Buurthuis De Lommerd, Spijkerstraat 185 C, tel 026-4423549
 3. Bij voldoende aanmelding, onder voorbehoud  16.00 uur: Rondleiding door de faculteit SEECE, docenten en studenten vertellen tijdens een twee uur durende toer langs de afdelingen waaraan de HAN werkt. Verzamelen in de hal van het blauwe gebouw, Ruitenberglaan 26, Arnhem.


MET GEDEELDE KENNIS NAAR OVEREENKOMST?

Avondprogramma:

Locatie: HAN Arnhem faculteit Techniek Ruitenberglaan 26

18.00 u  Marktbezoek, presentatie door diverse organisaties en bedrijven

19.00 u  Aanvang  programma: Welkom, korte inleiding
Aanwezige kandidaten voor het Europarlement stellen zich voor

19.10 u  J.W. Boehmer en M. Peuts : Zeedijken, rivierdijken, allemaal dijken,
Europees reddingsplan tegen onveiligheid, ook voor het klimaat, ook voor de armen
a. Opgeslibde rivieren – b. onveilige dijken – c. reddingsplan – d. verdamping

19.30 u  Rondetafelgesprek  1:  Grote kansen voor Europa, de kracht van natuur

19.50 u  Sjef Staps:  ‘Crises en kansen – van klimaatverandering tot circulaire economie’

20.10 u  Rondetafelgesprek  2:  Over de crisis niets dan goeds

20.30 u  Tom Bade:  Cocreatie volgens duurzaamheidsprincipes,
Think Globally, act locally

20.40 u  Rondetafelgesprek 3: De knechten van de tijd
Welke rol willen de mensen aan tafel spelen?
Op welke wijze kunnen wetenschap (techniek), ondernemerschap en politiek elkaar voor DO versterken?
Is daarbij een nieuwe (democratische) organisatiestructuur nodig? Aan welke eisen dient die te voldoen?

20.55 u – Dankwoord en afsluiting


DEELNAMEFORMULIER

Zenden aan : wereldaardedaghan@outlook.com

Graag volledig en duidelijk invullen, zodat wij  nadere informatie kunnen sturen
(a.u.b. deleten wat niet van toepassing is)

 • Ja, ik kom naar Wereldaardedag op 22 april in de HAN
  en neem deel aan het middagprogramma keuze…….  ( 1,2,of 3 invullen)
 • Ja, ik wil dat een tafel voor mij beschikbaar is om mijn zaken te presenteren tijdens de infomarkt vanaf 18.00u
 • Ja, ik neem deel aan het avondprogramma vanaf 19.00 u
 • Ja, ik heb een opmerking, vraag voor de EU politiek en Duurzame ontwikkeling
  Te weten:
  (meerdere opmerkingen en vragen mogelijk)

Naam:_ _ _ _ _ _ _

Firma, organisatie (indien van toepassing): _ _ _ _ _

Adres:  _ _ _ _ _ _ _

Postcode en plaats  _ _ _ _ _ _ _ _

Telefoon: _ _ _ _ _

e-mail  _ _ _ _ _

twitter  _ _ _ _ _

website  _ _ _ _ _ _