Opzet

Gebaseerd op het boek, worden workshops aangeboden voor iedereen die in het persoonlijke leven concreet aan de slag wil met het klimaat en daar in de praktijk effectiever in wil worden. In de workshops passen we diverse werkvormen toe. Ieders klimaatvragen en –dilemma’s komen aan de orde. De stand van de wetenschap wordt toegelicht. Er zijn kleine oefeningen om de informatie te verwerken en te vertalen naar je eigen context. Een aantal vraagstukken komt aan bod door middel van een systeemopstelling. Zo leren we met en van elkaar. De workshops leveren kennis, inspiratie, inzicht, handvatten, oplossingen en moed.

Niet geschikt voor klimaatsceptici.

 

Systemische opstellingen over klimaat, urgentie en hoop

Systemische opstellingen zijn beter bekend als familie-opstellingen of organisatie-opstellingen. Het is een vorm van krachtenveldanalyse die complexe sociale systemen en de daarin heersende vraagstukken / knelpunten / dilemma’s in beeld brengt. Onder sociale systemen worden o.a. groepen, organisaties, gezinnen, netwerken en/of maatschappijen verstaan. Ook dingen, zaken, feiten en factoren maken onderdeel uit van het sociale systeem. Een opstelling lijkt op het oog wel wat op een tableau vivant: mensen staand in de ruimte, als uitdrukking van de onderlinge verhoudingen en wat er allemaal speelt. Langs bepaalde procedures kan dit inzicht en verklaring geven aan processen die op andere manieren vaak onbegrijpelijk blijven. Zaken als ‘het hogere doel’ of ‘het belang van toekomstige generaties’ kunnen zo, in tegenstelling tot de dagelijkse praktijk, wél tastbaar aanwezig worden. Met het oog op een positief handelingsperspectief, blijkt dat een groot winstpunt te zijn.
Ervaring is niet nodig.

 

Begeleiding

Sjef Staps, auteur van ‘Over de crisis niets dan goeds’ en senior onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut.

Herman-Jan Stroes, organisatiepsycholoog en transystor bij stichting Dansen met gehoornde dames. Zie www.dansenmetgehoorndedames.nl